Perustajia ja toimihenkilöitä

Osaston perustajajäseniä 1977 osaston 40-vuotisjuhlassa.

Vasemmalta Hugo Liikko,Tuomo Teuri ja Väinö Ranne.

Osaston puheenjohtaja Arto Niini entisten puheenjohtajien Into Heinosen (vas.) ja Simo Vesan ympäröimänä.